Fokkerij en keuringen

Voor de instandhouding van de raszuiverheid en verbetering van de raskenmerken is het van wezenlijke betekenis dat zeer veel aandacht wordt besteed aan de keuze van de hengst. Het zoeken naar een passende combinatie van hengst en merrie is geen eenvoudige zaak. Het is van belang dat er selectief wordt gewerkt en er geen genoegen wordt genomen met minder goed uitgangsmateriaal.

Keuringen zijn van belang omdat er dan vergelijkingen worden gemaakt tussen paarden van verschillende eigenaren. Juist door deze vergelijkingen en de beoordeling door juryleden van de ter keuring aangeboden dieren, kunnen eigenaren nagaan of zij met hun dieren op de goede weg zijn naar het fokdoel dat wordt nagestreefd.

De Fok en Menvereniging Schouwen-Duiveland organiseert zelf geen keuringen meer. De Stamboeken hebben deze taak reeds lang geleden overgenomen. Maar betrokkenheid is er natuurlijk wel. Kijk maar eens rond op de Zeeuwse Dag van het Paard, ieder jaar gehouden op de laatste zaterdag van juni.