Proeven KNHS

 

Doel en algemene principes van dressuur.

Het doel van dressuur is de ontwikkeling van het paard tot een "happy athlete" door een harmonieuze en systematische opleiding. Deze opleiding zorgt dat een paard soepel, ontspannen en los wordt, maar ook tevreden en oplettend blijft. De bedoeling is dat paard en menner/ruiter elkaar volledig begrijpen en er sprake is van harmonie.

Deze ontwikkeling wordt zichtbaar door:

* de ongedwongenheid en regelmaat van de gangen

* de ontspanning

* de aanleuning

* de impuls

* het rechtgericht zijn van het paard

* de verzameling

Het doel van dressuur, waarbij het paard uiteindelijk een "happy athlete"wordt, kan worden bereikt via het 'scala van de africhting'Dit ziet er als volgt uit:

Vertrouwens fase;                                                         Ontwikkeling draagkracht;

* Takt (zuiverheid van de beweging)                             * Impuls

* Souplesse/ontspanning/losheid                                 * Rechtgerichtheid

* Aanleuning                                                                       * Verzameling