Bestuursleden

De bestuursleden van de ok- en Menvereniging Schouwen-Duiveland worden gekozen door de Algemene Ledenvergadering voor een termijn van 4 jaar. Herverkiezing is mogelijk, maar niet vaker dan twee keer. Een bestuurslid kan dus maximaal 12 jaar in functie zijn.


VOORZITTER

JAN LEEN BOOT

.

 

 

 

 

 


PENNINGMEESTER

CORINE DEN BAARS

 

 

 SECRETARIS

ANITA TIMMERMAN is net als haar medebestuursleden al in haar jeud met paarden in aanraking gekomen. Ze reed zowel onder het zadel als aangespannen. Reed, want de dagen van aktieve sportbeoefening zijn voorbij. Daarvoor in de plaats zijn gekomen het jureren en het geven van instructie. Ook is ze is FPG gediplomeerd instructeur (Federatie Paardrijden Gehandicapten)  Dat laatste sluit nauw aan bij haar dagelijkse werkzaamheden in de gehandicaptenzorg.
 

Anita beleeft veel genoegen aan haar inspanningen voor de Fok- en Menvereniging, als secretarislid van de aktiviteitencommissie.


 

 

BESTUURSLID

RIANNE VAN DIJKE is vanaf jonge leeftijd bezig met paarden. Opgegroeid op de boerderij waarbij uiteraard de viervoeter niet mag ontbreken. Vroeger lid van geweest van de de Schouwse Ruiters met pony en later met paard.
Sinds een jaar of acht lid van de Fok- en Menvereniging waarbij het plezier van het aangespannen rijden voorop staat. Zelf rijden we aangespannen met trekpaarden, de rust en kalmte die ze uitstralen komen in ons aardig drukke bestaan aardig van pas. Ook rijden we een aantal wedstrijden mee waaronder de PHC.  Zijn op dit moment bezig om twee jonge paarden voor de wagen te leren zodat we nog lang actief lid kunnen blijven.
Rianne zit met veel plezier sinds 2010 als penningmeester in het bestuur.


 

VICE VOORZITTER

KEN BUTH is al actief met paarden sinds zijn 14e jaar, steeds eigen pony of paard. Dressuur, springen, fokken en mennen, alles gedaan, niet fanatiek in de wedstrijdsport. Hij is honorair-bestuurslid van de Studenten Rijclub “Bellerophon”. Hij was bij de geboorte van de Rijvereniging “Westelijk Schouwen”, evenals bij het overlijden van deze vereniging. Beroepsmatig altijd als dierenarts actief met paarden, de paardeneigenaren en hun eigenaardigheden omgegaan. Bijzondere interesse voor “authentiek gerij”. In het bestuur van de vereniging voor hem de aandachtspunten voor dit authentieke gerij, de menpaden en menroutes op Schouwen-Duiveland.