Historie

Ontstaan
Notulen van de eerste ledenvergaderin van de Bond van PaardenfokkersIn 1917 is door een aantal boeren op Schouwen-Duiveland een vereniging opgericht die tot doel has om de paarden te laten keuren die normaal het werk op het land deden. Maar ook ging het dan natuurlijk om hun fokproducten, de veulens, te laten zien en beoordelen. Hadden zij inderdaad de goede hengst gebruikt? Jaarlijks was het heel spannend wie er algemeen kampioen zou worden.
Later werden er zelfs soms dure paarden aangekocht, maar die moesten dan wel kampioen worden. Eerzucht bestond toen ook al.

De paardenkeuring werd vele jaren lang in de buurt van Zierikzee gehouden en werd jarenlang gecombineerd met een veekeuring. Daarna werd de keuring gehouden in Renesse en kwam de veekeuring te vervallen. De vereniging had de naam Bond van Paardenfokkers Schouwen-Duiveland.

Er werd op de keuringsdag ook wel met boerenwagens gereden, maar het exterieur en de gangen van de Belgische paarden waren toch wel het belangrijkste.

Aan het eind van de keuring werden groepen gevormd  van vier tot acht paarden naast elkaar. Met geweld denderden deze paarden over het terrein waarbij het publiek in extase verkeerde.

Teruggang
Door de versnelde mechanisatie na de watersnoodramp in 1953 kwamen er op de boerderijen steeds minder paarden. Op een gegeven moment waren er nog slechts acht leden in de vereniging. De bond was bijna ter ziele.
Zo’n 15 tot 20 jaar geleden kwam de kentering. Mensen die niet uit het uit het boerenmilieu kwamen kregen ook zin om iets met koudbloedrassen te gaan doen. Ze werden lid van de Bond en het ledental steeg weer. Deze leden hadden soms ook andere koudbloedrassen. We kennen nu de Fjorden, Haflingers, Friezen, Shetlandpony’s en de Tinkers en zelfs IJslanders. Maar ook de andere rassen die in gebruik zijn als menpaard of pony zijn hartelijk welkom. Wel dienen de leden op Schouwen—Duiveland woonachtig te zijn.

Nieuwe naam
Enkele jaren geleden heeft de vergadering, op advies van het bestuur, besloten om de naam van de vereniging te wijzigen in Fok en Menvereniging Schouwen-Duiveland. Natuurlijk is het fokken nog van groot belang, maar het mennen is steeds belangrijker geworden. De mencursussen voor het behalen van het felbegeerde koetsiersbewijs worden ieder jaar fanatiek bezocht door nieuwe menners. We kunnen terecht zeggen dat we een florerende vereniging zijn. Momenteel hebben we 130 leden.

We organiseren mentochten, dressuur en vaardigheidswedstrijden en in het najaar en winter kunt u deelnemen aan de meninstructie. We hebben een goed functionerende activiteitencommissie en een bestuur dat probeert om de vereniging niet alleen groter, maar ook sterker te maken.

(Henk Punt, voorzitter 1993-2005)