Verenigingsinformatie

De Fok- en Menvereniging Schouwen-Duiveland stelt zich tot doel in de gemeente Schouwen-Duiveland het aangespannen rijden te bevorderen en daarbij het welzijn en de gezondheid van de daarbij gebruikte pony´s en paarden in ruime mate in acht te nemen. Daarnaast speelt de gezelligheid en saamhorigheid een belangrijke rol.

Lessen
Gedurende de wintermaanden word een aantal cursusavonden georganiseerd waar combinaties in een binnenmanege praktisch onderricht ontvangen van een deskundige instructeur.
Sinds 2010 is dat succesvol menner Leo Paauwe, die kennis aan kunde paart: naast vele grote marathon successen zoals IndoorZeeland en districtkampioen indoormarathon, is Leo tevens ORUN meninstructeur fase 3.

De vereniging leidt niet op voor het Koetsiersbewijs. Daarover verwijzen wij u naar onze verenigingsinstructeur Leo Paauwe, telefonisch 0653549978 of per email info@stepaa.nl

Oefenwedstrijden
Op de onderlinge outdoor oefenwedstrijden voor dressuur en vaardigheid kunnen combinaties ervaring opdoen en zich voorbereiden op de officiële wedstrijden. En dat geldt natuurlijk ook voor de jaarlijkse indoor oefen-minimarathon.

Contributie en lesgeld
De contributie bedraagt slechts EURO 16.50 per jaar. Voor sommige activiteiten kan een geringe eigen bijdrage worden gevraagd. Het lesgeld is afhankelijk van het aantal deelnemers en wordt per cursusblok vastgesteld.

Sponsoring
Fok- en Menvereniging Schouwen-Duiveland wordt door een aantal plaatselijke bedrijven gesponsord en is hen daarvoor zeer erkentelijk.
In alfabetische volgorde: